ŞİRKETİMİZİN FELSEFESİ

Şirketimizin genel prensip ve değerlerini kendinde yansıtan, onun kimliğini meydana çıkaran, yüksek insani değerlere dayanan felsefesi vardır. Bu felsefe gerçek anlamınıı, şirketin çeşitli istikametteki işlevleri (fonksiyonları) ile ilgili faaliyetlerde bulur. Felsefemiz, şirketimizin muhtelif faaliyetlerine yönlendirir. Felsefemizin diğer anlamı, şirketimizin tertibat ve faaliyetlerinde sorumluluğu kendi üzerine almasını gösterir ve bakış açısısnı belirler. Felsefemiz Şirketimizin insan faktörüne, kaliteye, sağlığa, çevreye, teknolojiye, ahlaka, müşteriye, adalete münasebeti ve yanaşmayı yansıtır.
Şirket Felsefesi: Yaptığımız işlerin ve faaliyetlerimizin Allah rızasına uygun olmasıdır.


·  En esas amacımız İnsanlığa hizmettir
·  En esas hedefimiz İnsanların mutluluğudur
·  En esas prensibimiz Adalet ve doğruluktur
·  En esas itina kaidemiz Müşterilerimizdir
·  En mühim değerimiz Çalışanlarımızdır
·  En vacip istikametimiz Genel kalitedir
·  En güzel reklamımız Bize edilen itimattır

Şirket Felsefemiz 19 Prensipten Oluşuyor.

 1. Gelenek ve Göreneğe bağlılık prensibi. Bu prensip doğu beşeri değer ve ahlâki düşüncesi ile batı teknolojisinin, eski gelenekleriminizin yeni teknolojilerle birleştirilmesine dayanır.
 2. Faaliyet prensibi. Şirketimiz, alkollü içki, sigara ve silah gibi insanlara zarar veren mamüller ithal ve ihrac etmez. İnsanların sağlığına özen ile yanaşır. Üretimde insan sağlığına zararlı olan hiç bir maddeden istifade olunmaz. Şirketimiz dünyanın ekoloji sistemine saygı ile yanaşan, sağlıklı mamüllerr üreterek, insanların kullanımına vermeyi karşısına amac koymuştur. En modern teknolojileri öngörerek, insan sağlığını ön plana çıkararak insanlara hizmet etmektedir.
 3. Kalite prensibi. Kalite prensibimiz gelişme ve yükselme, müşterilerimizle sorumluluk esasında ilişki kurulur. Kalite sahasında maksadımız: Şirketimizin piyasadaki lider mevkisini koruyacak ve güçlendirecek, uluslararası piyasada aktif faaliyet göstermesine imkan yaratacak şekilde, uluslararası standartlar çerçevesinde mamullerimizin ve hizmetlerimizin kalitesini artırmaktır.
 4. Adalet ve doğruluk prensibi. Biz daima doğruluk ve adalet taraftarıyız. Biz sadece yapabileceğimiz işe teminat veririz. Biz üzerimize aldığımız mes’uliyeti yerine getiririz. İnanıyoruz ki, adalet herşeyden önce insanın içinde olmalı ve daha sonra ise çevreye yansıltmalıdır. Ona göre de biz herşeyden önce adaleti kendi içimizde kurmaya çalışıyoruz. Biz kendimize reva görmediğimizi, başkalarına da uygun görmeyiz.
 5. Eşitlik prensibi. Şirketimizin bütün üyeleri dinine, ırkına, milletine ve sosyal statüsüne bakmayarak eşit hukuka sahiptirler. Sektörün her bir üyesi diğer üyelerin desteğine ve desteyine itimat eder. Biz her zaman tecrübelerimizi kendi aramızda bölüşebiliriz. Biz daima müşterilerimizin ve işçilerimizin fikirlerini, şikayetlerini dikkate alırız. Ancak her zaman dürüstlük, mütevazı ve ilmin verdiği kıymete sahip olan insanlara üstünlük veririz.
 6. Karşılıklı saygı prensibi. Karşılıklı saygı şirket işçilerinin kendi aralarında ve müşterilerimizle olan ilişkilerinin temelindedir. Biz birbirimizin prensip ve düşüncelerine saygıyla yanaşırız. Bizim için başkalarının fikri, kendi fikrimiz kadar dikkate değerdir. Biz uzmanlaşma arayışına açığız.
 7. Topluma hayır verme prensibi- Şirketimiz faaliyetlerinde toplumun hayrını esas alır. Ürün, hizmet teknolojimizi tamamlayarak, müşterilerimizin isteklerini her zaman karşılamaya çalışırız.
 8. Ahlak Prensibi. Toplumla şirketimizin ilişkileri insani ve ahlaki prensiplere dayanır. Biz her yaştan nesillerden olan insanlara saygıyla yanaşırız, büyük küçük perdesi çerçevesinde hareket ederiz.
 9. Çevreye Saygı prensibi- Biz çevreye dikkat ederiz, üretimde ve bütün faaliyetlerimizde çevrenin korunmasına dikkat ederiz. Gelecek nesillere temiz çevre yaratmak hedefimizdir.
 10. Hayırseverlik Prensibi- Şirketimiz toplumun geleceyi olan çocukların eğitim almasına ve normal yaşam tarzlarına yardım maksadıyla faaliyet gösterir. Kimsesiz insanlara yardım etmek, terkedilmiş çocuklara ana, baba, yakınlığı göstermek bizim hayat prensibimizdir.
 11. Kanunluk prensibi- Çalıştığımız ve hizmet ettiğimiz ülkenin kanunlarına saygıyla yanaşırız ve kanun çerçevesinde faaliyet gösteriyoruz.
 12. Şirketleşme prensibi- Şirketimiz çok yönlü, kompleks şeklindedir. Dahili denge ve bütünlüyünü yitirmeden, dünyadaki deyişiklikler paralelinde, ferdin değerini bilerek, ancak sistemli mekanizmalarla idare edilir.
 13. Klişeleşmemek prensibi- Şirketimizin başarılarının uzun ömürlü olması için, bir şirketin temelinin sağlam olması esastır. Daima değişmek ve gelişmeyi göz önüne alınarak teşkilat dahilinde gerekli değişiklikler yapılır. Her yıl hayata geçirilen faaliyetler gözden geçirilir, yeni hedefler belirlenir ve gerekli sistemler kurulur.
 14. Sorumluluk Prensibi. Alıcı ve ürettiğimiz mahsüllerin güvenilir olması bakımından mes’uliyetimizin ne olduğunu bilerek hareket ederiz. Bu bizim müşterilerimizle olan ilişkilerimizin neticelerine karşı mes’uliyet, üretilen mahsül ve hizmetlerin müşterilerin talebine uygun olması mevzusu ile alakalıdır. Kendimize karşı sorumluluğumuz ise şerefli faaliyet yolumuzla bu güne kadar kazandığımız itimadın korunmasındaki mes’uliyetimizdir.
 15. Doğru rakip prensibi. Rakiplerle sadece kanuni ve ticaret metodlar dahilinde yarışıyoruz. Onlara karşı iftira ve yalanlardan uzak olmanın yanında şeref ve ahlak çerçevesinde çalışıyoruz. Rekabet muhitini mükemmellik yarışı olarak görüyoruz ve her zaman bu yarışa hazır olmayı öngörüyoruz.
 16. Güveni değerlendirme prensibi. Mükemmel şöhret ve güven kazanmanın teminatı, mes’uliyetin tam ve vaktinde yerine getirilmesidir. Bize inanan, itimat eden kuruluş ve insanları gözönüne alıyoruz, onların itimadını kazandığımız gibi, onu her zaman korumaya hazırız. Biz karşılıklı itimada hususi değer veriyoruz.
 17. Takım ruhu prensibi. Hayata geçirilen faaliyetleri bir kişinin faaliyeti olarak görmüyor, bütün grubun işi olarak anlarız. Kurumumuz gruba büyük değer verir ve takım ruhunu canlı tutmaya hususi önem verir. Grup içerisinde kendini mükemmelliyete adama, empati ( kişinin kendini başkasının yerine koyarak, olaylara onun bakış açısından bakması ve hissetmesidir) hakimiyeti unsurlarını temin eder. “Ben” den uzak “Biz” felsefesine sadık kalarak ve her bir başarıya bir aile olarak ulaşacağımıza inanıyoruz.
 18. Teknoloji “know how” prensibi. Kurumumuz teknolojilere hususi önem verir, uluslararası standartlara uygun bu alanda baş veren bütün olayları takip eder. Yeni teknolojilere kapital koymak en önemli yatırım hedeflerimizdendir. “Know – How” özelliğine malik olan bu sahada kendini geliştiren ve yenilikleri Kurumda tatbik eden insanlar bizim geleceğimizdir.
 19. Mükemmellik prensibi. Faaliyetlerimizle bağlı her problemde mükemmellik arayışındayız. Kurumumuz ürettiği ürünün hizmet kalitesinin gelişmesini, mükemmelleşmesini yönelmiştir. Mükemmellik zirvesine götüren yolun zor ve sert olduğunu biliyoruz. Fakat bu yoldan çekinmiyoruz, azimliyiz ve bu istikamette ilerlemeye hazırız.