MİSSİYAMIZ

Missiyamız təşkilatımızın mövcud olma məqsədi, müxtəlif fəaliyyət istiqamətlərində oynamalı olduğu roldur.

Etibarlı, yüksək keyfiyyətli, sağlamlığa və ətraf mühitə zərər verməyən məhsul və xidmət istehsal etmək.

 • Bu mal və xidmətləri ən uyğun şəkildə istehlakçılara təqdim etmək;
 • Fəaliyyət göstərdiyimiz sektorda ən yaxşıların əməkdaşlıq etmək istəyəcəkləri təşkilat olmaq;
 • Nizamlı və sağlam böyümək, orta yol seçmək, irəliləmək və maliyyə imkanlarımızı
  beynəlxalq səviyyəyə çatdırmaq;
 • Sabit rəqabət üstünlüyümüzü qorumaq və dünyaya açılmaq;
 • Sosial məsuliyyət sahibi, etibar edilən təşkilat olmaq;
 • Texnoloji infrastrukturdan intensiv və faydalı şəkildə istifadə etmək;
 • Yerli gücümüzü regional üstünlüyə çevirmək;
 • Məhsul və xidmət növünü çoxaldaraq satış həcmini artırmaq;
 • İstehlakçıların ehtiyac duyduqları mal və xidmətləri vaxtında qiymət dəyər əlaqələri daxilində
  təmin etmək;
 • İçində fəaliyyət göstərdiyi sektora istiqamət vermək;
 • Fəaliyyətdə olduğumuz ölkədə keyfiyyət ənənəsinin yayılmasına nail olmaq;
 • İstehlakçı istiqamətli xidmət anlayışını tətbiq etmək,
 • Ümumi keyfiyyətə nail olmaq və məhsullarımızın dünyanın hər bir yerinə çatmasına nail olmaq;
 • Sosial ədaləti təşkilatın ən vacib prinsipinə çevirmək, insan hüquqlarının, insan amilinin
  həmişə ön planda olmasını təmin etmək və bu sahədəki nəzəri və tətbiqi fəaliyyətləri inkişaf etdirmək